JoLIE 8/2015

Back to issue page

 

 

 

INTERCULTURAL EDUCATION AT A PRE-SCHOOL LEVEL IN THE CONTEXT OF POLISH KINDERGARTEN CURRICULUM CHANGES

 

 

Tomasz Róg

Stanisław Staszic University of Applied Sciences in Piła, Poland

 

 

 

Abstract

 

Intercultural education has been proven to bring positive results in terms of lowering racial prejudice, developing learner and social identity, celebrating diversity, promoting human rights and citizenship. With the introduction of compulsory foreign language education, intercultural education as part of a language course finds a new way to Polish kindergartens. The purpose of this research was to investigate the inclusion of intercultural education in Polish kindergarten foreign language teacher training courses, teaching programmes and kindergarten programmes for teaching of English as a foreign language. 24 different syllabi from 21 Polish higher education institutions were analysed with recourse to preparing pre-school teachers for developing their future learners’ intercultural competence. Additionally, six kindergarten teaching programmes and five programmes for teaching English were analysed to evaluate the intercultural content offered to very young learners. The analysis showed that when it comes to intercultural education programmes for teaching English as a foreign language are at an advantage to kindergarten teacher training courses.

 

Keywords: Intercultural competence; Intercultural education; Kindergarten; Pre-school education; Teacher training.

 

 

References

 

Aina, O. E., & Cameron, P. A. (2011). Why does gender matter? Counteracting stereotypes with young children. Dimensions of Early Childhood, 39(3), 1119. Retrieved from https://www.southernearlychildhood.org/upload/pdf/Why_Does_Gender_Matter_Counteracting_Stereotypes_With_Young_Children_Olaiya_E_Aina_and_Petronella_A_Cameron.pdf

 

Ambady, N., Shih, M., Kim, A., & Pittinsky, T. L. (2001). Stereotype susceptibility in children: Effects of identity activation on quantitative performance. Psychological Science, 12(5), 385390. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9280.00371

 

Amosa, W., & Gorski, P. C. (2012). Directions and mis-directions in multicultural education: An analysis of session offerings at the annual Conference of the National Association for Multicultural Education. Personal Perspective, 10(3), 167174.

 

Andrzejewska, E. (2010). Język kaszubski i języki obce – świadomość językowa i (wielo)kulturowa uczniów pomorskich szkół podstawowych. In M. Mackiewicz (Ed.), Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej (pp. 185198). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.

 

Appel, M., & Zarańska, J., & Piotrowska, E. (2012). Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli. Retrieved June 9, 2015 from: https://www.macmillan.pl/

 

Baker, T., & Clark, J. (2012) Intercultural education. Cooperative Learning – A Double‐Edged Sword: A Cooperative Learning Model for use with Diverse Student Groups, 21, 257268.

 

Bielicka, M. (2013). Kompetencje nauczyciela języka obcego w przedszkolu immersyjnym: Przygotowanie studentów kierunków neofilologicznych do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu dwujęzycznym. Neofilolog, 40(2), 251264.

 

Bilewicz-Kuźnia, B., & Parczewska, T. (2009). Ku dziecku. Program wychowania przedszkolnego. Lublin: ORE.

 

Bogucka, M., & Łoś, D. (2014). Wychowanie przedszkolne i klasy zerowe. Program nauczania języka angielskiego.  Retrieved June 11, 2015, from http://www.pearson.pl

 

Broda, I. (2009). Od przedszkolaka do pierwszaka: Program wychowania przedszkolnego. Zawiercie: ORE.

 

Corbett, J. (2003). An intercultural approach to English language teaching. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

 

Cristol, D. S., & Gimbert, B. G. (2004).  Racial prejudice development: Implications for educating young children. Retrieved May 20, 2015 from http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=HjmJ7Zdi4Wc%3D&tabid=1282&mid=3694  

 

Fowler, S. M., & Pusch, M. D. (2010). Intercultural simulation games: A review (of the U.S. and beyond). Simulation & Gaming, 41(1), 94–115. DOI: https://doi.org/10.1177/1046878109352204

 

Gundara, J. (2003). Intercultural education: World on the brink? London: Institute of education, University of London.

 

Iordachescu, G.-D. (2013). Teacher trainees’ preconceptions of intercultural education in the Romanian educational landscape. Journal of Linguistic and Intercultural Education - JoLIE, 6, 117120. DOI: https://doi.org/10.29302/jolie.2013.6.8

 

Jaroszewska, A. (2007). Nauczanie języka obcego w kształceniu wczesnoszkolnym: Rozwój świadomości interkulturowej dziecka. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

 

Jaroszewska, A. (2009). Świadomość wielokulturowa dziecka w strukturze kompetencji międzykulturowej – od teorii do praktyki. In D. Sikora-Banasik (Ed.), Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki (pp. 160–180). Warszawa: CODN.

 

Kaja, P., Milczewska, M., Ochocka, I., Peć, A., & Wróbel, K. (2014). Zabawy z kolorami: Program wychowania przedszkolnego. Warszawa: P21.

 

Kamińska, K. (2005). W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej. Warszawa: WSiP.

 

Kang, S. K., & Inzlicht, M. (2012). Stigma building blocks: How instruction and experience teach children about rejection by outgroups. Personality and Social Psychology Bulletin, 38, 357369. DOI: http://doi.org/10.1177/0146167211426729

 

Kębłowska, M. (2014). Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2014 roku. Retrieved June 11, 2015, from http://egis.com.pl

 

Kotarba, M. (2007). Przedszkolak, język obcy i … ty. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.

 

Kwaśniewska, M., & Żaba-Żabińska, W. (2009). Nasze przedszkole: Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Kielce: Grupa Edukacyjna S.A.

 

Lewicki, R., Białek, M., & Gackowska, A. (2006). Kompetencja międzykulturowa w kształceniu nauczycieli języków obcych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej: Teoria i praktyka. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

 

Maruszewska, J., & Fiebiger, K. (2011). Moje pierwsze angielskie słówka. Retrieved June 11, 2015, from http://www.sp4.koszalin.com

 

McKown, C. & Weinstein, R. S. (2003). The development and consequences of stereotype consciousness in middle childhood. Child Development, 74(2), 498515. DOI: http://doi.org/10.1111/1467-8624.7402012 

 

MEN. (2014). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Retrieved July 4, 2015 from: http://dokumenty.rcl.gov.pl

 

Moore, A. (2012). Stereotyping and prejudice in children begins with generic language learning. Medical Daily. Retrieved May 20, 2015, from http://www.medicaldaily.com/stereotyping-and-prejudice-children-begins-generic-language-learning-241791

 

Popescu, T. (2014). Classroom management strategies and techniques: A perspective of English teacher trainees. Journal of Linguistic and Intercultural Education - JoLIE, 7, 143160. DOI: https://doi.org/10.29302/jolie.2014.7.10

 

Popescu, T., & Iordachescu, G.-D. (2015). Raising students’ intercultural competence through the process of language learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197, 23152319. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.259

 

Reilly, V., & Ward, S. M. (1997). Very young learners. Oxford: Oxford University Press.

 

Rhodes, M., Leslie, S., & Tworek, C. (2012). Cultural transmission of social essentialism. Proceedings of the National Academy of Sciences, 34, 1352613531. DOI: http://doi.org/10.1073/pnas.1208951109

 

Rościszewska-Woźniak, M. (2009). Dobry start przedszkolaka: Program wychowania przedszkolnego. Kielce: ORE.

 

Roth, G. (1998). Teaching very young children. London: Richmond Publishing.

 

Siek-Piskozub, T. (2009). Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym – wyzwania i problemy. In D. Sikora-Banasik (Ed.), Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki (pp.919). Warszawa: CODN.

 

Sikora-Banasik, D., & Wilkos, E. (2015). ENGLISH PLAY BOX Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego z dnia 30 maja 2014 r. Retrieved June 26, 2015 from http://www.nowaera.pl

 

Szczurek-Boruta, A. (2013). Nauczyciele i kształtowanie kompetencji międzykulturowej uczniów. Pogranicze. Studia społeczne, XXI, 155169.

 

Tokarska, E., & Kopała, J. (2012). Kalendarz przedszkolaka: Program wychowania przedszkolnego. Warszawa: PWN.

 

Weigl, B. (2008). Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci i młodzieży – istota zjawiska i przesłanki zmian. In R. Dziliński (Ed.), Edukacja przeciw dyskryminacji (pp.95106). Warszawa: Vox Humana.

 

Weigl, B. (2015). Dylematy edukacji wielokulturowej dziecka przedszkolnego. Retrieved May 18, 2015, from: http://www.miedzykulturowa.org.pl/cms/dylematy-edukacji-wielokulturowe.html

 

 

How to cite this article: Róg, T. (2015). Intercultural education at a pre-school level in the context of Polish kindergarten curriculum changes. Journal of Linguistic and Intercultural Education – JoLIE, 8, 179202. DOI: https://doi.org/10.29302/jolie.2015.8.12

 

 

For details on subscription, go to:http://jolie.uab.ro/index.php?pagina=-&id=19&l=en