JoLIE 9:2/2016

 

Back to issue page

 

 

 

BRIDGES OR WALLS? A REFLECTION ON THE CONCEPT OF HOSPITALITY

 

 

Maciej Laskowski

Stanisław Staszic University of Applied Sciences in Piła, Poland

 

 

 

Abstract

 

The following paper is dedicated to the theme of Polish hospitality and aspects connected with hospitality such as generosity, friendliness, neighbourliness, tolerance, and acceptance. The presentation tries to examine to what extent the very famous Polish proverb Gość w dom, Bóg w dom (Adelberg 1984:156) is reality and to which yet another myth. (The proverb denotes very kind hospitality and can be translated as: ‘A guest in my house is God in my house’ [translation mine, ML], i.e. a guest will be treated like God). In order to sketch a broader picture of this issue, the study includes opinions of Polish authors as well as scholars from other European nations. The statements, definitions, and hypotheses illustrated in the paper come not only from present-day sources, but also from some which are centuries old. Also, the article does not aim to scrutinise the current influx of immigrants to Poland or generally Europe; it may, however, constitute a spur to such a discussion.

 

Key words: Hospitality; Slavic; Food; Foreigner; Guest.

 

 

References

 

Adalberg, S. (1894). Księga przysłów polskich . Warszawa: Druk Emila Skiwskiego.

 

Brückner, A. (1939). Encyklopedia staropolska. Tom 2. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski.

 

Coxe, W. (1784). Travels into Poland, Russia, Sweden, and Denmark. Vol. 1. Dublin: Printed by J. Nichols, for T. Cadell.

 

Davies, N. (2005). God’s playground: a history of Poland. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press.

 

Długosz-Kurczabowa, K. (2008). Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 

Encyclopaedia Britannica. (2008). Union of Lublin. Retrieved October 31, 2015, from

https://www.britannica.com/event/Union-of-Lublin.

 

Encyclopaedia Britannica. (2014). Tatar people. Retrieved December 30, 2015, from https://www.britannica.com/topic/Tatar.

 

Ferenc, M. (2008). Czasy nowożytne. In A. Chwalba (Ed.), Obyczaje w Polsce: od średniowiecza do czasów współczesnych (pp. 117-217). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 

Gloger, Z. ([1901] 1972). Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom 2. Warszawa: Wiedza Powszechna.

 

Gloger, Z. ([1903] 1972). Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom 4. Warszawa: Wiedza Powszechna.

 

Korolko, M. (1980). Średniowieczna pieśń religijna polska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

 

Leon-Dufour, X. (1975). Słownik Nowego Testamentu. Paris: Editions Du Sevil.

 

Łukaszewski, W., & Weigl, B. (2001). Stereotyp stereotypu czy prywatna koncepcja natury ludzkiej. In M.

 

Kofta, M., & Jasińska-Kania, A. (Eds.), Stereotypy i uprzedzenia: uwarunkowania psychologiczne i kulturowe [Stereotypes and prejudice: (pp. 44-79). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 

Merriam-Webster (Ed.). (1993). Webster’s third new international dictionary of the English language. Könemann Verlagsgesellschaft mbH.

 

Mickiewicz, M. (1860). Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie: historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Retrieved November 5, 2015, from https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/pan-tadeusz.pdf.

 

Mickiewicz, M. ([1917] 2009). Pan Tadeusz, or the last Lithuanian foray: a story of life among Polish gentlefolk in the years 1811 and 1812 in twelve books (G. Rapall Noyes, Trans.). London: J. M. Dent & Sons Ldt.

 

Pisarek, A. (2014). Gościnność polska. Próba interpretacji antropologicznej. (Unpublished doctoral dissertation). University of Silesia, Poland. Retrieved October 30, 2015, from http://www.sbc.org.pl/Content/126577/doktorat3489.pdf

 

Podlawska, D., & Świątek-Brzezińska, M. (2008). Słownik frazeologiczny języka polskiego. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Park.

 

Polish Szlachta and Hussaria. (2012). Retrieved December 30, 2015, from http://bannerjasnagora.org/research-and-articles/

 

Rietbergen, P. (2001). Europa: dzieje kultury. Warszawa: Książka i Wiedza.

 

Sobol, E. (2005). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 

Straczuk, J. (2013). Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

 

Szymczak, M. (Ed.). (1995). Słownik języka polskiego [The dictionary of the Polish Language]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 

Tazbir, J. (1978). Kultura szlachecka w Polsce: rozkwit – upadek – relikty. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

 

Tazbir, J. (2006, December 2006). Nos niecały, gęba przecięta. Polityka, pp. 74-75.

 

Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej.. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 

Zgółkowa, H. (Ed.). (1997). Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Tom 12. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.

 

 

How to cite this article: Laskowski, M. (2016). Bridges or walls? A reflection on the concept of hospitality. Journal of Linguistic and Intercultural Education – JoLIE, 9(2), 93-102. DOI: https://doi.org/10.29302/jolie.2016.9.2.8

 

 

For details on subscription, go to: http://jolie.uab.ro/index.php?pagina=-&id=19&l=en