JoLIE 11:1/2018

 

Back to issue page

 

 

 

LEXICAL TRANSLATIONS OF ROMANIAN POST-COMMUNIST MENTALITIES

 

 

Daniela Doboş

Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, Romania

 

 

 

Abstract

 

The French school of pragmatics (Kerbrat-Orecchioni 1980; 1994; Moeschler-Reboul 1999) as well as the expatriate Romanian linguist Eugen Coşeriu (1986; 1994) have argued that language serves as a means of expression of mentalities, while the cultural models which shape mentalities help create manifest expressions of culture. It is worth noting that the relationship between culture, language and mentalities was explored in Romanian linguistics since its modern beginnings, for example by Lazăr Şăineanu in his Încercare asupra semasiologiei limbei române (1889), before in mid-twentieth century the communist regime prohibited sociological and psychological research. By means of the “wooden tongue” (Thom 1993), or what the former political prisoner Ion Ioanid has called “the generalised socialist language” (1996:148) as a means of expression of communist mentalities, the regime strove for social homogeneity. After 1989, the transition from communism to democracy has involved the replacement of homogeneity with diversity and an unprecedented outburst of voices and (hyper)subjectivities. In the process, the communist “new man’/homo sovieticus gradually revealed his real face and character, so that many cultural analysts have increasingly come to deplore the degraded socio-cultural environment, including degraded language use.

Starting from the perceived Romanian personality profile (IRSOP 2005) and English communications consultant Richard D. Lewis’s list of Romanian values (2006:352), the paper identifies the current Romanian values and beliefs as reflected in language use, since semantic changes are also markers of changes in mentalities. Such changes are at the centre of several debates on the present state of the national language. Beyond some centuries-old national peculiarities, such as verbal violence (Cesereanu 2003), in the context of globalisation there is a strong tendency to replace cultural diversity with a standardized international culture.

 

Key words: Identity; Mentalities; Semiotics; Semantic change.

 

 

References

 

Acterian, A. (2008). Jurnal. 1929-1945/ 1958-1990. București: Editura Humanitas.

 

Avram, M. (1991/1992). Genul substantivelor străine întrebuinţate ca atare în limba română. Analele Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Tom XXXVII-XXXVIII, 6-18.

 

Avram, M. (1997). Anglicismele în limba română actuală. București: Editura Academiei Române.

 

Bantaş, A., Gheorghiţoiu, A., & Leviţchi, L. (1981). Dicţionar frazeologic român-englez. București: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

 

Barbu, D. (2000). (Ed.). Firea românilor. București: Editura Nemira.

 

Beissinger, M., Rădulescu, S., & Giurchescu, A. (Eds.). (2016). Manele in Romania. Cultural expression and social meaning in Balkan popular music. Lanham/Boulder/NY/London: Rowman & Littlefield.

 

Bodmer, F. (1944). The loom of language. London: George Allen & Unwin Ltd.

 

Boia, L. (2001). Romania. Borderland of Europe. London: Reaktion Books.

 

Cesereanu, R. (2003). Imaginarul violent al românilor. Bucureşti: Editura Humanitas.

 

Cesereanu, R. (2005). Gulagul în conştiinţa românească. Memorialistica şi literatura închisorilor şi lagărelor comuniste. Iași: Editura Polirom.

 

Cesereanu, R. (2007). Năravuri româneşti. Texte de atitudine. Iași: Editura Polirom.

 

Chelaru-Murăruş, O. (2006). Limba română de azi. Fals decalog. Dilema veche, 108, 8-10.

 

Constantinescu, I., Popoviciu, V., & Ştefănescu, A. (2002). Romanian. In M. Görlach, (Ed.), English in Europe (pp.168-194). Oxford: Oxford University Press.

 

Coşeriu, E. (1986). Teoria del lenguaje y linguistica general. Madrid: Gredos.

 

Coşeriu, E. (1994). Prelegeri şi conferinţe. Suplimentul Anuarului de lingvistică şi istorie literară, I. XXXIII: 1992-1993 Seria A: Lingvistică.

 

Doboş, D. (2011). Descriptions of the Body: Violence in the subcultures of contemporary Romanian Youth. Linguaculture. International Journal of the Iasi LINGUACULTURE Centre for (Inter)cultural and (Inter)lingual Research, 2(2), 125-134.

 

Doboş, D. (2014). Vulgar slang in English and Romanian. A few notes on Romanian hip hop lyrics translated into English. Argotica, 1(III), 57-72.

 

Dwyer, S. (2009). Pornography. In P. Livingstone, & C. Plantinga (Eds.), The Routledge companion to philosophy and film (pp.515-526). London & New York: Routledge.

 

Dyson, M. E. (2004). The Culture of Hip-Hop. In M. Forman, & M. A. Neal (Eds.), That’s the Joint! The Hip-Hop Studies Reader (pp.61-68). New York & London: Routledge.

 

Eagleton, T. (2000). The idea of culture. Malden/Oxford: Blackwell.

 

Furiassi, C., Pulcini, V., & Rodriguez González, F. (Eds.). (2012). The Anglicization of European lexis.  Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 

Görlach, M. (Ed.). (2002). English in Europe. New York: Oxford University Press.

 

Greavu, A. (2011). A corpus-based approach to Anglicisms in the Romanian economic press. Retrieved June 2, 2017, from https://ideas.repec.org/a/blg/journl/v6y2011i2p37-45.html.

 

Guiraud, P. (1966). L’argot. Paris: Presses Universitaires de France.

 

Guţu-Romalo, V. (1972). Corectitudine şi greşeală. București: Editura Ştiinţifică.

 

Guţu-Romalo, V. (2005). Aspecte ale evoluţiei limbii române. București: Editura Humanitas.

 

Haspelmath, M. (2009).  Lexical borrowing: Concepts and issues. In M. Haspelmath, & U. Tadmor (Eds.), Loanwords in the world’s languages: A comparative handbook (pp. 35-54). Berlin: De Gruyter Mouton.

 

Ioanid, I. (1996). Închisoarea noastră cea de toate zilele, vol. 5. București: Albatros.

 

Kerbrat-Orecchioni, C. (1980). L’énonciation. De la subjectivité dans le langage. Paris: Armand Colin.

 

Kerbrat-Orecchioni, C. (1994). Les intéractions verbales. Paris: Armand Colin.

 

Lewis, R. D. (2006). When cultures collide. Reading across culture. Boston & London: Nicholas Brealy International.

 

Luca, S.A. (2013). Autismul social şi civic al tinerilor în contextul consumului de manele. In S.A. Luca (Ed.), Tânăr în România. Noi valori, noi identităţi (pp.23-56). Iași: Editura Institutul European.

 

Magda, M. (2004). Strategii ale discursului public – Riscuri şi oportunităţi: consideraţii introductive referitoare la unele disfuncţii specifice discursului public românesc actual (perspectivă pragmalingvistică). In F.G. Filip and B.C. Simionescu (Eds.), Fenomene şi procese cu risc major la scară naţională (pp. 255–279). Bucureşti: Editura Academiei Române.

 

Mihăilescu, V. (2013). Scutecele naţiunii şi hainele împăratului. Note de antropologie publică. Iași: Editura Polirom.

 

Moeschler, J., & Reboul, A. (1999). Dicţionar enciclopedic de pragmatică. Cluj-Napoca: Editura Echinox.

 

Mungiu, A. (1995). Românii după ’89. Istoria unei neînţelegeri. București: Editura Humanitas.

 

Myers-Scotton, C. (2002). Language contact: Bilingual encounters and grammatical outcomes. Oxford: Oxford University Press.

 

Neamţu, M. (2010). Zeitgeist: tipare culturale şi conflicte ideologice. București: Editura Curtea Veche.

 

Neţ, M. (2005). Lingvistică generală, semiotică, mentalităţi. Iași: Editura Institutul European.

 

Noica, C. (1970). Rostirea filozofică românească. București: Editura Ştiinţifică.

 

Noica, C. (1978). Sentimentul românesc al fiinţei. București: Editura Eminescu.

 

Oişteanu, A. (2001). Ţara Meşterului Manele. Revista 22, 29.

 

Paleologu, A. (1991). Minunatele amintiri ale unui ambasador al golanilor. București: Editura Humanitas.

 

Petrescu, D., & Cangiopol, L. (1990). Ce-ar mai fi de spus. București: Editura Minerva.

 

Pinker, S. (2007). The stuff of thought. Language as a window into human nature. New York: Viking.

 

Puşcariu, S. (1976). Limba română. I. Privire generală. București: Editura Minerva.

 

Ralea, M. (1997). Fenomenul românesc. București: Editura Albatros. (Original work published in 1924).

 

Rădulescu-Motru, C. (1996). Etnicul românesc. București: Editura Minerva. (Original work published in 1942).

 

Roman, D. (2007). Fragmented identities: Popular culture, sex, and everyday life in postcommunist Romania. Lanham MD: Lexington Books.

 

Sainéan, L. (1912). Les sources de l’argot ancien. Paris: Champion.

 

Sainéan, L. (1920). Le langage parisien au XIX-e sičcle. Paris: De Boccard.

 

Schřller, E. (1971). Cuvinte şi expresii obscene în limba română I. Revue Romane, 6, 243-255.

 

Schřller, E. (1972). Cuvinte şi expresii obscene în limba română II. Revue Romane, 32-67.

 

Siikala, A.L. (Ed.). (2004). Myth and mentality: Studies in folklore and popular thought. Helsinki: Finnish Literature Society.

 

Slama-Cazacu, T. (2001). Violenţa în limbaj: Îţi rup mâna şi-ţi dau cu ea în cap. România Literară, 41, 12-13.

 

Slama-Cazacu, T. (2010). Confuzii, greşeli, prostii şi răutăţi în limba română azi. București: Editura Tritonic.

 

Stoichiţă V.A. (2012).The Squire in the Helicopter. Retrieved June 2, 2017, from https://halshs.archives- ouvertes.fr/.../Stoichita_Squire-in-helicopter.pdf.

 

Stoichiţoiu-Ichim, A. (2001). Vocabularul limbii române actuale: dinamică, influenţe, creativitate. București: Editura ALL Educaţional.

 

Stokes, M., & Bohlman, P.V. (2016) Foreword. In M. Beissinger, S. Rădulescu, & A. Giurchescu (Eds.) Manele in Romania. Cultural expression and social meaning in Balkan popular music (pp. xix-xx). Lanham/Boulder/NY/London: Rowman & Littlefield.

 

Şăineanu, L. (1900). Influenţa orientală asupra limbii şi culturii române. București: Editura Socec.

 

Şăineanu, L. (1999). Încercare asupra semasiologiei limbei române. Bucureşti/Timişoara: Tipografia Academiei Române/Editura de Vest. (Original work published in 1889).

 

Şăineanu, L. (2003). Studii folclorice. Cercetări în domeniul literaturii populare. Bucureşti: Fundaţia Naţională Pentru Ştiinţă şi Artă. (Original work published in 1896).

 

 

How to cite this article: Doboș, D. (2018). Lexical translations of Romanian post-communist mentalities. Journal of Linguistic and Intercultural Education – JoLIE, 11(1), 67-82. DOI: https://doi.org/10.29302/jolie.2018.11.1.5

 

 

For details on subscription, go to: http://jolie.uab.ro/index.php?pagina=-&id=19&l=en